Speel online Bordspellen op jijbent.nl


9
8
7
6
5
4
3
2
1
 abcdefghi
Spel: 26772198  zet: 102. e7-e6   27  75
 RAKok tegen:
 sashas  (de beer is los)

Website van uitgever 999 gamesUitgever: 999 games, Kosmos

Auteur: Rudi Hoffmann
Zettenlijst (<< < > >>)
 1.e6  d6   2.f6  e6-e5 
 3.f5  d5   4.e4  e5xd5 
 5.d4  c5   6.b5  d5xc5 
 7.c3  d3   8.c6  c3xd3 
 9.c4  e3   10.b3  e2 
 11.c2  e3xe2   12.d2  f3 
 13.b4  d3xf3   14.b3-e3  g3 
 15.f4  f3xg3   16.f2  h3 
 17.g4  g3-f3   18.b2  f4xe4 
 19.e7  e4xd4   20.e7-e6  d4xc4 
 21.e6-e5  c4xb4   22.e5-d5  c5-c4 
 23.c6-c5  c4-f4   24.b2-b3  g4-g3 
 25.g5  f4-g4   26.h4  f3xg3 
 27.c5-c3  g4-f4   28.g2  f4-f3 
 29.d5-d4  f3xe3   30.c3-c6  g3-g4 
 31.d4-e4  b4xb5   32.e4xe3  g4-c4 
 33.b3-c3  c4-b4   34.g2-g4  b5-c5 
 35.e3xe2  g4-c4   36.h5  h4-f4 
 37.e2-e3  f4-d4   38.e3-d3  b4xc4 
 39.c3-b3  c5-d5   40.b3-b4  d5xd6 
 41.d3-c3  d4-f4   42.c3xc4  d7 
 43.c4-d4  f4-f3   44.d4-d5  d6-e6 
 45.d5-d6  e6xf6   46.d6xd7  f3-c3 
 47.c6-c4  h2   48.d7-d6  f6xf5 
 49.d6-d5  f5-f4   50.h5-h4  f4-f3 
 51.b4-b3  f3xf2   52.d5-c5  f2-e2 
 53.c4-b4  c3-e3   54.b4xb3  e3-e4 
 55.g5-g4  e2xd2   56.c5-c4  g4-g2 
 57.h4-h5  e4-e5   58.g2-g5  d2-e2 
 59.c4-d4  e5-b5   60.b3-b4  d8 
 61.d4-c4  e8   62.b4-b3  g5-g2 
 63.h5-h4  b5-e5   64.b3-b5  e5-e4 
 65.g2-g4  g6   66.c4-d4  e4-e6 
 67.d8-d6  e6-e7   68.d6-e6  f7 
 69.d4-d5  e7xf7   70.d5-d6  f7-f4 
 71.e6-e4  g4-g2   72.h4-h5  f4-f5 
 73.g2-g5  e2-f2=   74.d6-e6  f5xg5 
 75.h5xg5  g6xg5   76.b5-f5  f2-g2 
 77.e6-f6  g5-g3   78.e4-e3  g2xh2 
 79.f6-g6  h2xh3   80.g6-g5  g3-g2 
 81.f5-f2  h3-h4   82.g5-g4  h4-h5 
 83.g4-g3  g7   84.g3-f3  g2-g5 
 85.f3-f4  g7-f7   86.f4-e4  f7-e7 
 87.e4-d4  e7xe3   88.e8-e4  e3-c3 
 89.f2-f5  c3-c6   90.e4-e6  c6-d6 
 91.d4-e4  g5-g7   92.f5-f7  e6-e8 
 93.e4-e5  h6   94.e5-e6  d6-d3 
 95.e6-e7  b6   96.f7-f3  g7-g6 
 97.e7-f7  g6-e6   98.h6-f6  b6-b4 
 99.f3-f4  b7   100.f7-e7  e6-b6 
 101.f4-d4  b4-c4   102.e7-e6