Speel online Bordspellen op jijbent.nl
 

Reglement voor de kampioenschappen op Jijbent.nl:

(2012-2013) 
Deelname
Deelname aan de Kampioenschappen van Jijbent.nl staat open voor iedereen, gewone spelers mogen echter alleen maar aan 1 spel deelnemen. Vip mogen deelnemen aan maximaal 12 kampioenschappen (verschillende spellen), supervips aan 25 en megavips aan alle. Er worden voor alle spellen kampioenschappen gehouden. Deelname aan de kampioenschappen betekent dat je instemt met de regels zoals beschreven in dit kampioenschapsreglement. Medewerkers en Admins van Jijbent.nl met toegang tot de spellendatabase zijn uitgesloten van de mogelijkheid tot het winnen van de prijzen (op dit moment zijn dit alleen bram en jwchess). Op 10 mei controleren wij of iedereen die is ingeschreven nog wel het juiste lidmaatschap heeft. De inschrijvingen starten op 10 april en stoppen op 10 mei, daarna starten elke week 2 of 3 kampioenschappen. De volgorde wordt door Jijbent.nl bepaald.

Verloop in rondes
Een kampioenschap per spel kent geen maximum aan het aantal deelnemers. Per spel verloopt het kampioenschap in rondes. Elke ronde kent een aantal poules van maximaal 7 spelers. Na afloop van een ronde gaan in ieder geval de nummers 1 en 2 van een poule door naar de volgende ronde (en een aantal derde plekken (het aantal poules gedeeeld door drie)). Zodra er 14 spelers (nummers 1 en 2 over zijn), worden er 2 poules van 7 gestart. De nummers 1 en 2 daarvan gaan door naar de kruisfinales (met 6 wedstrijden). De winnaars van de kruisfinales spelen de finale (8 wedstrijden). De volgorde in de poules wordt bepaald aan de hand van het aantal behaalde punten (2 voor winst en 1 voor gelijkspel). Bij een gelijk aantal punten is de Tournament Performance Rating (TPR) de bepalende factor (hoe hoger hoe beter), als die gelijk is, wordt er gekeken naar de individuele normale rating bij start van het kampioenschap en daarna bij de huidige rating van het betreffende speltype (hoe lager hoe beter). De TPR wordt bepaald aan de hand van de rating van de gemiddelde tegenstander over het gehele toernooi tot dan toe en het aantal behaalde punten tot dan toe. De TPR kan worden nagerekend op de 'handig & tips' pagina.

De indeling in poules wordt in de eerste ronde gedaan op basis van de rating. In poule 1 komt degene met de hoogste rating, in poule 2 degene met de een na hoogste rating, etc. De verdere indeling loopt van poule 1 tot poule x en dan van poule x weer naar poule 1. Na de eerste ronde vindt de indeling plaats op plaats van de behaalde plek, dan de behaalde punten en dan de TPR. Degene met het hoogste aantal punten en TPR komt in poule 1, etc.

Computergebruik en naspelen van je tegenstander
Het gebruiken van computers en hulpmiddelen die voor jou de volgende zet bepalen op basis van rekenkracht dan wel AI is niet toegestaan. Het gebruiken van b.v. de analyse applets en bekijken van openingsboeken (tot maximaal 10 zetten) is wel toegestaan. Een database gebruiken met na elke zet de beste tegenzet tot en met het einde van het spel is ook niet toegestaan. Bij voldoende grond van verdenking kan een speler om nadere uitleg worden gevraagd. Indien Jijbent.nl na de uitleg overtuigd is van ongeoorloofd computergebruik of database, volgt uitsluiting van het kampioenschap. Het exact naspelen van je tegenstander bij kruisfinales en finales vanaf het begin van een spel is ook niet toegestaan. Indien je dit toch doet, zul je de betreffende partij verliezen.

Bij dit kampioenschap is een programma commissie ingesteld. De programma commissie zal steeksproefsgewijs partijen controleren van voornamelijk de betere spelers (nummers 1 en 2 van de poules) en zal partijen controleren na een melding van een andere speler. Als je heel sterk iemand verdenkt, kun je dit melden aan een van de superadmins met de grond van verdenking erbij. Per partij is er een primaire controleur en een backup. Als de primaire controleur iemand daadwerkelijk verdenkt van computergebruik, wordt het na controle en instemming van de backup dit voorgelegd aan de speler, als hij/zij niet met een overtuigend antwoord komt, wordt het voorgelegd aan Jijbent.nl. Op basis van de zwaarte van het computergebruik kan Jijbent.nl een aantal straffen uitdelen: punten aftrek, verwijdering uit het kampioenschap voor het betreffende spel en verwijdering uit het kampioenschap voor alle spellen.

Let op: Jijbent.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers zonder voorafgaande waarschuwing en opgaaf van redenen te verwijderen uit het kampioenschap. Verder zijn ook alle regels in onze voorwaarden van toepassing

Uitslag en prijzen
De winnaar van de finale wint het Jijbent.nl Kampioenschap. Over de uitslag en de prijzentoekenning kan niet worden gecorrespondeerd. Er kan maximaal 1 prijs worden gewonnen. Het eerste kampioenschap dat je wint in een jaar bepaalt welke prijs het wordt als de prijzen verschillen.

Cwali sponsort de kampioenschappen voor Tweeeet, Safari, Camping, Kruissom, Seasim, Subulata, Streetsoccer, Stad & land en Boer zoekt land: De winnaar krijgt een spel van Cwali.

Algemene prijzen, Voor de overige kampioenschappen krijgt elke winnaar krijgt 1 jaar viplidmaatschap (alleen voor de spellen zonder prijzen).