Speel online Bordspellen op jijbent.nl
 

Spelregels Boer zoekt land:


Inleiding en doel van het spel

De familie Geelen en de familie Roodhorst hebben samen een flink stuk grond verkregen, met voor beide families 4 boerderijen. Om de grond te verdelen, wordt erf afgebakend met boomstammen. Beide families proberen het meeste land rond hun boerderijen te omheinen. De familie met aan het eind het meeste land, wint het spel.

Voorbereiding

Er zijn 12 tegels van 2x2, 8 van deze tegels hebben een nog niet bewoonde boerderij erop staan (witte boerderij). 1 tegel heeft een beginboomstam er op staan en 3 tegels hebben alleen maar grond. Willekeurig wordt eerst de tegel met de boomstam geplaatst zodanig dat de omheining aan de rand van het bord begint. Daarna worden random de 8 tegels met 1 boerderij geplaatst en daarna de drie overige tegels. Het plaatsen van de grondtegels wordt dusdanig gedaan dat er een bord van 8x6 ontstaat.


Deel 1: Het plaatsen van de boerderijen

Geelen begint met het plaatsen van 1 boerderij op 1 van de 8 aangegeven velden. Daarna bezet Roodhorst met 2 boerderijen 2 van de overgebleven 7 plaatsen. Daarna bezet Geelen 2 plaatsen, daarna Roodhorst weer 2 plaatsen, waarna Geelen de overgebleven plaats inneemt. Hieronder staat een figuur die zou kunnen ontstaan nadat alle boerderijen zijn geplaatst.


Deel 2: Het plaatsen van de boomstammen

Na het plaatsen van de boerderijen moeten boomstammen gelegd worden om omheiningen te bouwen, hiervoor gelden een aantal bouwregels:
Bouwregel 1: Elke boomstam wordt op de rand tussen 2 vlakken geplaatst.
Bouwregel 2: Aan een omheining wordt om beurten een boomstam gebouwd. Geelen begint.
Bouwregel 3: Als een boomstam een open einde heeft (een kant die niet is aangesloten aan een andere boomstam of aan de buitenrand van het totale landgoed) wordt er verder gebouwd aan deze boomstamkant.
Bouwregel 4: Als je geplaatste boomstam geen open einde heeft (wanneer een omheining is afgebouwd), dan plaats je nog een boomstam aan een al bestaande omheining (dus geen beurtwissel!). Hiermee begin je aan een nieuwe omheining.
Bouwregel 5: De eerste boomstam van een nieuwe omheining leg je aan eerder geplaatste boomstammen en mag je niet op een zijde van een boerderijvlak van je tegenstander leggen (tenzij er geen andere mogelijkheid meer is).
Bouwregel 6: Verspil geen grond! Elke boomstam moet zo worden neergelegd dat er een mogelijkheid is dat de omheining boerderijen van elkaar gaat scheiden! (Dit mogen boerderijen van 1 kleur zijn.) De boomstam waarmee een omheining wordt afgebouwd, moet dan natuurlijk de erven van boerderijen definitief scheiden.

Zodra een stuk land toebehoort aan een bepaalde boerderij, dan wordt dit gebied gemarkeerd als eigendom. Dit gebeurt ook, als er in een afgesloten gebied alleen maar boerderijen van 1 kleur staan. Hieronder staat een voorbeeld van de mogelijke omheiningen na een bepaalde stelling. De laatst gelegde boomstam is m2. De mogelijk volgende zetten zijn n1, n3 of o2.


Het einde van het spel

Het spel is afgelopen nadat alle boerderijen zijn gescheiden en dus al het land bij een bepaalde boerderij hoort. De speler met het meeste land wint het spel. Als Geelen en Roodhorst beide evenveel land bezitten, dan wordt het gelijkspel. In de onderstaande figuur is het 40 voor Geelen tegen 8 voor Roodhorst.