Speel online Bordspellen op jijbent.nl
 

Spelregels de beer is los:
Doel van het spel

Dit spel speelt zich af in het bos en het is de bedoeling om zoveel mogelijk punten te scoren door een rijke buit te verzamelen.Start van het spel en speelbeurten

Een van de spelers voert de houthakkers en de jagers (bruin) aan, de andere de vossen en de beren (blauw). Deze twee groepen jagen op eenden en fazanten, maar vooral ook op elkaar. Het speelbord ligt bij de start van het spel vol met random gelegde gedekte tegels. Wie aan de beurt is, mag één actie doen en kan kiezen uit twee acties:
1. een tegel omdraaien of
2. een eerder omgedraaide tegel verzetten. De speler met blauw begint.

Een tegel omdraaien

Wie een tegel wil omdraaien, kiest er één uit die gedekt op het speelveld ligt en draait die om. Jijbent.nl zorgt ervoor dat de draairichting niet veranderd kan worden.


Een omgedraaide tegel verzetten

De bruine tegels (jagers en houthakkers) mogen alleen verzet worden door de speler die met bruin speelt. De blauwe tegels (beren en vossen) alleen door de speler met blauw. Neutrale groene tegels met fazanten en eenden mogen door beide spelers worden verzet en bomen kunnen niet worden verplaatst, verder gelden er nog de volgende regels:
 • Tegels mogen uitsluiten horizontaal en verticaal langs een rechte lijn worden verzet over zoveel mogelijk vakjes als gewenst. Dit geldt niet voor de beer en de houthakker, die mogen maar één vakje worden verplaatst.
 • Tegels mogen tijden het bewegen niet over een andere tegel heen springen.
 • Tegels mogen niet diagonaal worden verplaatst.
 • Tegels mogen niet in een door een hoek onderbroken lijn worden verplaatst.
 • Heen en weer zetten is verboden. Dat wil zeggen dat een speler een juist verzette tegel van zijn kleur in zijn direct daaropvolgende zet niet naar het vakje mag terugzetten, waar het vandaan kwam. Ook bij andere patstellingen moet de gejaagde die stelling verlaten (deze laatste wordt niet door Jijbent.nl automatisch gedetecteerd).
 • Als een speler een neutrale groene tegel omdraait of verzet, mag de andere speler deze in zijn eerstvolgende beurt niet verplaatsen.


  Tegels slaan en punten verdienen

  Het doel van het spel is, om tegels van de andere speler en neutrale tegels te slaan. Iedere tegel heeft unieke eigenschappen:
 • De houthakker slaat uitsluitend bomen (hakt die om).
 • De jager slaat alle dieren (beren, vossen, fazanten en eenden), echter alleen in de richting waarin zijn geweer is gericht. De schietrichting van het geweer is uitsluitend van belang voor het slaan van de andere tegels en niet voor het verzetten van die tegel.
 • De beer slaat houthakkers en jagers.
 • de vos slaat fazanten en eenden.
  Het slaan van de tegels is niet verplicht. Een geslagen tegel wordt van het bord genomen en telt mee voor de punten van de tegenstander die die tegel geslagen heeft.

  ==>


  Het einde van het spel

  Zodra de laatste tegel is omgedraaid, begint de volgende speler aan de slotfase van het spel. Ieder heeft om beurten nog precies 5 speelbeurten. In de slotfase is er naast de mogelijkheid tegels te slaan nog een alternatieve manier om aan punten te komen. De spelers mogen nu tegels in hun eigen kleur van het bord verplaatsen via de (gele) uitgangen in het midden van de kanten van het bord (naar de cellen a5, i5, e9 en e1 als ze op die cellen komen, worden de tegels van het bord genomen). Ook deze tegels tellen voor de winst en worden bij de eindtelling gewaardeerd.

  Het spel eindigt voortijdig, als alle tegels zijn omgedraaid en één van de spelers geen tegels meer op het bord heeft of geen enkele tegel (zelfs geen eend of fazant) meer kan verzetten (ingesloten is).

  Aan het einde van het spel tellen de spelers de puntenwaarde van de door hen geslagen tegels op. De tegels worden als volgt gewaardeerd:
 • Beren:
 • 10 punten
 • Vossen:
 • 5 punten
 • Houthakkers:
 • 5 punten
 • Jagers:
 • 5 punten
 • Fazanten:
 • 3 punten
 • Eenden:
 • 2 punten
 • Bomen:
 • 2 punten

  Strategie

  Je spelstrategie hangt af van de rol die je speelt:
 • Ben je de jager en houthakker: Hak niet te snel allerlei bomen om, aangezien bomen niet kunnen bewegen kunnen ze een obstakel vormen voor je medespeler. Staan ze jouw jagers in de weg dan kun je wat hakken om de weg vrij te maken. Gebruik je jagers om andere jagers te beschermen tegen de beer.
 • Ben je de vos en de beer: Een fazant levert meer punten op dan een eend, dus als de vos een keuze heeft, dan is de fazant een lekkerder hapje. Als je de beer aan het eind van het spel door één van de uitgangen naar buiten kunt loodsen (let op: hij mag maar één stapje per keer!) levert dat je 10 punten op.

  Vergeet niet dat je ook kunt lopen met de eend en de fazant. Zo kun je de prooi voor de voeten van je medespeler weghalen en erzelf mee aan de haal gaan.
  (bron: AnderKinderSpel.nl)

  Remiseregels

  Sommige partijen eindigen onbeslist: remise. Dan kunnen beide spelers niet meer winnen, tenzij de tegenstander een fout maakt, maar het is niet toegestaan om daarop te wachten door eindeloos door te spelen. Het is op Jijbent.nl remise als:
 • beide spelers het overeenkomen
 • als er bij 50 opeenvolgende zetten geen tegel omgedraaid wordt of geen stuk wordt geslagen *
  * Dit wordt door Jijbent.nl niet automatisch gedetecteerd.
  Je kunt een remise claimen door een bericht naar de admins te sturen (via support), met vermelding van tegenstander en spelnummer en daarbij het bericht welke zet je van plan bent te spelen waardoor er een remisesituatie ontstaat. Remise claimen mag alleen als je zelf eerst remise hebt aangeboden. De admin zal dan de claim controleren en als de claim terecht is de partij remise maken.
  Als je doorspeelt, mag dat, maar alleen door zelf ook remise aan te bieden in het spel.

  Quick reference


   AantalPunten
  waarde
  ZetafstandMag slaan:Buit
  2x101In alle richtingen
  6x5onbeperktIn alle richtingen
  2x51In alle richtingen
  8x5onbeperktAlleen in schietriching
  8x3onbeperktNiet 
  7x2onbeperktNiet 
  15x20Niet