Speel online Bordspellen op jijbent.nl
 

Spelregels Dipole:


Inleiding en doel van het spel

Dipole is een spel van Mark Steere en wordt gespeeld op een checkers bord. Net zoals bij checkers worden alleen de donkere velden gebruikt. Het spel start met 2 stapels van 12 stenen, 1 stapel voor wit en 1 stapel voor zwart. Hieronder staat de startopstelling voor Dipole. Wit is de startende speler. Het doel van Dipole is om alle stenen van de tegenstander van het bord te verwijderen.
Normale zetten

Spelers verplaatsen om de beurt stapels van hun eigen stukken, 1 stapel per beurt. Je kunt een hele stapel verplaatsen of alleen een deel van een stapel. Dit geldt ook voor samenvoegen en slaan (zie verderop). Normale zetten moeten altijd recht of diagonaal vooruit plaatsvinden. De figuur hieronder toont de richtingen van een normale zet voor wit. Als je niet meer kunt zetten, gaat je beurt voorbij en is je tegenstander aan de beurt net zolang totdat jij weer kunt zetten. Als je kunt zetten, dan is dat verplicht. Er is altijd een mogelijke zet voor 1 van de spelers.


Het aantal vakjes dat een stapel verplaatst wordt, moet gelijk zijn aan het aantal stenen in de te verplaatsen stapel. Dit principe geldt ook voor samenvoegen en slaan. Ook al worden alleen de zwarte vakjes gebruikt, de witte vakjes moeten meegeteld worden bij een zet. In de figuur hieronder kan wit zijn/haar 2-stapel verplaatsen naar 1 van de 3 aangegeven velden. Zetten recht vooruit kunnen alleen gemaakt worden met stapels van een even aantal stukken.

Een stapel mag ook naar buiten het bord worden verplaatst, je moet dan deze stapel uit het spel verwijderen. Bij het naar buiten het bord verplaatsen, mag het bord als veel groter beschouwd worden naar alle kanten. Als je een steen aanklikt, staan boven het bord de mogelijkheden van de stapels die buiten het bord geplaatst en dus verwijderd kunnen worden. Normaal gesproken verwijder je vaak enkele stenen aan de overkant die geen andere zetmogelijkheden meer hebben.

Samenvoegen

Stapels kunnen op andere stapels van dezelfde kleur worden geplaatst. In de figuur hieronder pakt wit 3 stukken van zijn 4-stapel en plaatst die op zijn 2-stapel waardoor die 5 hoog wordt. Zoals je ziet mag wit over de zwarte stapel springen. Het verplaatsen van stapels wordt nooit gehinderd door andere stapels van welke kleur dan ook. Dit geldt ook voor normale zetten en slaan.


Slaan

Het slaan van de stukken van je tegenstander kan in alle 8 richtingen, dus zowel vooruit, als opzij, als achteruit. Een stapel kan alleen een andere stapel van de tegenstander slaan als het aantal stukken in de eigen stapel gelijk of groter is dan het aantal stukken in de stapel van de tegenstander. In de figuur hieronder pakt wit 2 stukken van zijn 3-stapel en slaat daarmee de 1-stapel van zwart. Normale zetten, samenvoegen en slaan mogen alleen in een rechte lijn worden uitgevoerd.


Het einde van het spel

Degene die als eerste geen stenen meer in het spel heeft, verliest het spel.