Speel online Bordspellen op jijbent.nl
 

Spelregels Jungle:


Inleiding en doel van het spel

Jungle is een traditioneel Chinees bordspel en wordt ook wel Jungle Schaak genoemd. Jungle wordt gespeeld op een 7x9 bord. Het wordt gezien als een voorganger van Stratego. Het belangrijkste verschil is dat de startopstelling vast staat bij Jungle en dat bij Jungle er geen stukken zijn waarvan de waarde onzichtbaar is voor de tegenstander. Hieronder zie je de startopstelling.


Het bord

Het bord bij jungle bestaat uit 9 rijen en 7 kolommen. Er zijn verschillende speciale plekken op het Jungle bord. De 'Den' is in het midden van het bord op de eerste rij (groen gemarkeerd in het plaatje hieronder). De 'Traps' (vallen) zijn direct naast en voor de Den (geel in de onderstaande figuur). Daarnaast zijn er 2 'Rivieren' in het midden van het Jungle bord. Elke rivier beslaat 6 plekken in een rechthoek van 2x3.


De stukken

Elke speler heeft 8 stukken die 8 verschillende dieren voorstellen, elk met een eigen rang. Een stuk kan alleen andere stukken slaan als die gelijk of lager in rank zijn. Behalve voor de muis, die kan de Olifant onder bepaalde omstandigheden slaan. De ranking is:
8 - Olifant
7 - Leeuw
6 - Tijger
5 - Luipaard
4 - Wolf
3 - Hond
2 - Kat
1 - Muis

Bewegen van de stukken

Om de beurt moeten de spelers 1 stuk verplaatsen, waarbij rood als eerste mag zetten. Elk stuk mag 1 veld horizontaal of verticaal (niet diagonaal) verplaatst worden. Een stuk mag niet verplaatst worden naar de eigen 'Den'. Er zijn speciale regels voor de water velden:
 • De muis mag als enige dier verplaatst worden naar een water veld.
 • De muis mag de olifant niet aanvallen (slaan) vanaf een water veld.
 • De muis mag wel de muis van de tegenstander slaan op en vanaf een waterveld.
 • De leeuw en de tijger mogen horizontaal of verticaal over de rivier springen. Ze bewegen dan vanaf een veld aan de rand van een rivier naar het eerstvolgende niet water veld aan de andere kant. Die zet is alleen toegestaan als er geen muis (zowel eigen als van de tegenstander) staat op de tussenliggende water velden. De tijger en de leeuw mogen een stuk van de tegenstander slaan met een dergelijke sprongzet.

  Slaan

  De dieren slaan de stukken door ze zogenaamd "op te eten". Een stuk kan een vijandelijk stuk slaan dat dezelfde of een lagere rang heeft met de volgende uitzonderingen:
 • De muis mag de Olifant slaan, dat mag echter niet gebeuren vanaf een waterveld. De olifant kan trouwens ook de muis slaan. De muis is hiermee te vergelijken met de 'spion' bij stratego.
 • Een speler mag elk stuk slaan (zonder acht te slaan op de rang) dat staat op 1 van de eigen 3 'trap' velden.

  Herhalingsregels

  Je mag niet een zet doen waardoor er een stelling ontstaat die al 2x eerder op het bord heeft gestaan, als het stuk dat je beweegt in staat is het stuk van de tegenstander dat net bewogen heeft, te slaan onder normale omstandigheden. Het gaat hierbij puur om de waarde van het stuk en niet de positie en/of traps.
  Deze herhalingsregel is niet geimplementeerd op jijbent.nl, maar geldt wel. Als je tegenstander een dergelijke zet doet, geef dit dan aan bij de admin zodat die de overtreder er op kan wijzen. Blijft hij dit doen dan kan hij de partij verliezen.

  Het einde van het spel

  De speler die als eerst 1 van zijn stukken naar de 'den' van de tegenstander heeft verplaatst, wint het spel.

  Remise regels

  Sommige partijen eindigen onbeslist: remise. Dan kunnen beide spelers niet meer winnen, tenzij de tegenstander een fout maakt, maar het is niet toegestaan om daarop te wachten door eindeloos door te spelen. Officieel is het remise als:
  • beide spelers het overeenkomen
  • als 3 keer dezelfde stelling voorkomt waarbij dezelfde speler aan zet is en dezelfde zetten mogelijk zijn *
  * Deze punten worden door Jijbent.nl niet automatisch gedetecteerd, omdat je normaal gesproken ook de remise moet claimen. Je moet voordat de derde keer de stelling voorkomt, bij een admin een remise claimen. Remise claimen mag alleen als je zelf eerst remise hebt aangeboden. Als je doorspeelt, mag dat, maar alleen door zelf ook remise aan te bieden in het spel.
  (Als je gewoon doorspeelt vervalt het recht om remise te claimen, let er ook op dat het om 3x dezelfde stelling gaat, als rood 3x dezelfde zetten herhaalt, maar blauw doet na 2x wat anders is het geen remise).