Speel online Bordspellen op jijbent.nl
 

Spelregels Kahuna:
Inleiding en doel van het spel

Twee medicijnmannen (Kahuna priesters) willen uitmaken wie van beiden de machtigste is. Met dit voor ogen proberen ze de meerderheid van de 12 eilanden aan hun invloed te onderwerpen. Beide spelers proberen verbindingen te bouwen tussen de Zuidzee atollen. De speler, die op een eiland de meeste verbindingen bezit, mag dit eiland als teken van zijn macht met een eigen Kahuna-steen markeren.

Er worden drie waarderingsronden gespeeld. De speler die bij een waardering de meeste Kahunastenen bezit krijgt punten. Degene die op het einde de meeste punten heeft, wint het spel en krijgt de macht over de hele eilandengroep. Het aantal kaarten in het spel bedraagt: 24, van elk eiland 2.Het spelverloop

Als basisprincipe geldt : wie aan beurt is speelt een willekeurig aantal of geen eilandkaarten uit. Daarna neemt de speler eventueel een nieuwe kaart. Het is niet toegestaan om meer dan 5 kaarten in de hand te hebben.

1. Het uitspelen van de eilandkaarten

 • Wie een eilandkaart uitspeelt, legt (op een vrije verbindingslijn) vertrekkende van het, op de kaart genoemde en rood gemarkeerde, eiland een Kahuna-staafje naar een aanliggend buureiland. Dit doe je door eerst een kaart te selecteren van je eigen stapel (klik op een kaart) en dan op de weg te klikken waar je een weg in je eigen kleur wilt leggen.
 • Wie meerdere kaarten uitspeelt, doet dit kaart voor kaart (uitgezonderd : het wegnemen van Kahuna staafjes, zie onder 3. hieronder).
 • Wie dat wil, mag ook afzien van het uitspelen van een eilandkaart.
 • Alle gespeelde eilandkaarten komen op een aflegstapel.
 • Je mag één of meer eilandkaarten gedekt op de aflegstapel leggen, als je vindt dat je ze niet zinvol kunt spelen.

  2. Invloed op het eiland : Kahuna-stenen plaatsen

 • Wie van een eiland meer dan de helft van de verbindingslijnen met staafjes van zijn/haar kleur heeft bezet, heeft dit eiland aan zijn invloed onderworpen. Op dit eiland wordt een kahunasteen in de eigen kleur geplaatst. Opmerking: op de kaarten geven het aantal streepjes onder de naam van het eiland aan hoeveel verbindingslijnen (3, 4, 5 of 6) er van het eiland uitgaan.
 • Als er aan het betreffende eiland nog Kahuna-staafjes van je medespeler liggen, worden deze verwijderd. Hierdoor kunnen meerderheden aan aangrenzende eilanden verloren gaan waardoor ook daar Kahuna-stenen verwijderd moeten worden.

  3. Het verwijderen van Kahuna-staafjes

 • Speelt je twee eilandkaarten tegelijk, dan mag je ook een weg (Kahuna-staafje) van je tegenstander verwijderen. Op de beide kaarten moet echter de naam van de door het staafje verbonden eilanden staan. Voorbeeld: de verbinding tussen HUNA en ELAI kan door middel van het spelen van één van de volgende paar kaarten verwijderd worden. HUNA-ELAI, HUNA -HUNA, ELAI-ELAI. Je doet dit in het spel door eerst 2 kaarten te selecteren (klikken op een kaart) en dan op de weg te klikken die je wilt verwijderen.
 • Wanneer de speler door het verder uitspelen van een eigen eilandkaart (in het voorbeeld HUNA of ELAI) het verwijderde staafje door een eigen Kahuna-staafje kan vervangen kan dit vergaande gevolgen hebben.

  4. Nieuwe eilandkaarten

 • Op het einde van een speelbeurt mag een speler één kaart nemen. Het maakt niet uit hoeveel kaarten je in je beurt hebt gespeeld, je krijgt altijd maximaal maar één kaart.
 • Je kunt kiezen uit een van de drie openliggende kaarten of je kunt ook het avontuur zoeken en de bovenste kaart van de gedekte stapel trekken. Als je kiest voor een openliggende kaart, dan wordt deze vervangen door de bovenste kaart van de trekstapel.
 • Een speler mag ook afzien van het nemen van een kaart maar niet als de tegenstander dat al in de voorgaande beurt had gedaan.
 • Wie vijf kaarten in de hand heeft, mag geen kaart meer pakken.

  Tussentijdse tellingen

  Er zijn twee tussentijdse tellingen. Wanneer de gedekte stapel opgebruikt is en ook de laatste van de drie openliggende kaarten genomen is, vinden deze tellingen plaats.
 • Van elke speler wordt het aantal eilanden geteld die met zijn Kahuna-stenen gemerkt zijn.
 • Bij een gelijk aantal krijgt niemand punten.
 • Bij de eerste waardering krijgt de speler met de meeste Kahuna-stenen 1 punt.
 • Bij de tweede waardering krijgt de speler met de meeste Kahuna-stenen 2 punten.
 • Deze punten worden onder het bord bijgehouden, daar staat ook welke ronde het is.
 • Vervolgens worden de eilandkaarten geschud en komen er weer 3 kaarten open te liggen. De spelers houden de kaarten in de hand.
 • De speler die aan beurt was, mag het spel weer verder zetten.

  De laatste waardering en het speleinde

  Wanneer de kaartenstapel voor de derde keer is uitgeput en ook de drie openliggende kaarten zijn gepakt, komen beide spelers nog eenmaal aan beurt. Men kan nog een laatste maal kaarten uitspelen. Dan volgt de derde telling:
 • Opnieuw tellen de spelers hun Kahuna-stenen op het speelbord. Het verschil tussen beide waarden is het aantal punten, dat de speler met de meeste stenen krijgt.
 • Wie na de beide tussenwaarderingen en de eindwaardering opgeteld de meeste punten heeft behaald, wint het spel. Bij gelijke stand wint degene die bij de derde waardering de meeste punten had. Hebben beide spelers na drie tellingen nul punten, dan wint degene die de meeste staafjes op het speelbord heeft liggen.

  Voortijdige einde van het spel

  Het spel eindigt voortijdig, als een speler in de tweede of derde ronde geen Kahuna-staafjes meer op het bord heeft. De andere speler wint in dat geval.