Speel online Bordspellen op jijbent.nl
 

Spelregels Lost Cities:
Inleiding en doel van het spel

Londen, 1850. Het kolonialisme viert hoogtij. De wereldkaart kent nog vele witte vlekken, die spoedig door avonturiers ontdekt zullen worden. Het gonst van de geruchten over enorme rijkdommmen en exotische culturen, die zich daar zouden bevinden. Wie heeft er niet gehoord van de verloren gouden stad Eldorado, de mijnen van Koning Salomon of het verzonken land Atlantis. Maar pas op: expedities zijn kostbaar en slagen lang niet altijd. De spelers zetten hun kaarten in op deze riskante expedities. Door niet te snel toe te happen, kun je je kansen vergroten of je beslissing nog tijdig herzien. Maar als je eenmaal hebt ingezet, kun je niet meer terug... Waaghalzen kunnen vooraf weddenschappen afsluiten en de winst of het verlies zo vergroten! Lost Cities lijkt eenvoudig, maar laat je daardoor niet misleiden.

De spelers proberen lucratieve expedities te bouwen, die onder aftrek van de beginkosten roempunten opleveren. De speler met de meeste roempunten wint het spel. De expeditiekaarten worden altijd in rijen van dezelfde kleur en in oplopende waarde neergelegd. Voordat de rij wordt begonnen, kunnen weddenschapskaarten worden gelegd om de eindwaarde van de nog te leggen rij te verveelvoudigen. Aan het eind van het spel worden alle gespeelde kaarten geteld.


Het spelverloop

De spelers zijn afwisselend aan de beurt. De spelers leggen alleen aan hun eigen kant van het speelbord bij de overeenkomstige kleuren kaarten aan, of leggen kaarten af op de kleurvakken (middelste rij). Als een speler aan de beurt is speelt hij een (1) kaart uit zijn hand. Daarna mag hij een (1) kaart van de gedekte stapel trekken (boven de zettenlijst), of van een van de aflegstapels op het bord. Bij een kaart leggen heeft de speler 2 mogelijkheden: Een kaart in een rij leggen of een kaart afleggen. Er zijn van elke kleur 3 weddenschapskaarten en 9 expeditiekaarten (2 t/m 10).

Een kaart in een rij leggen

De speler kan met de kaart een nieuwe rij beginnen (of 1 van zijn al bestaande rijen uitbreiden). Daartoe legt hij de kaart open aan zijn kant van het speelbord neer, onder het aflegvak van de betreffende kleur. Volgende kaarten mogen alleen aan de onderkant van een rij worden toegevoegd. Elke kaart, die aan een rij wordt toegevoegd, moet een hogere waarden hebben dan de vorige. De spelers mogen voordat de eerste expeditiekaart (met een nummer van 2-10 erop) wordt gespeeld een weddenschapskaart neerleggen. Het is zelfs toegestaan om meerdere weddenschapskaarten te spelen, voordat de expeditiekaarten worden gespeeld. Zodra de eerste expeditiekaart in ene rij is gespeeld, mag de speler hier geen weddenschapskaarten meer aan toevoegen. Per beurt mag er maar 1 kaart worden neergelegd.


Een kaart afleggen

Als een speler geen kaart in een rij kan of wil leggen, moet hij een kaart uit zijn hand open op het aflegvak van de betreffende kleur leggen. In de loop van het spel worden op deze manier vijf aflegstapels gebouwd, 1 voor iedere kleur. Alleen de bovenste kaart van de stapel is zichtbaar.

Een nieuwe kaart trekken

De speler heeft hierbij de keuze tussen de bovenste (open) kaarten van de vijf aflegstapels (voor zover daar kaarten liggen) en de gedekte trekstapel. De speler mag uiteraard niet de kaart pakken, die hij zojuist heeft afgelegd. Met het trekken van een kaart is zijn beurt voorbij.

Het einde van het spel

Het spel eindigt direct als een speler de laatste kaart van de gedekte stapel trekt. Boven de trekstapel staat hoeveel kaarten er nog in de stapel zitten. De telling van de punten gaat als volgt:
 • De kaartenrijen (expedities) van de spelers worden afzonderlijk geteld. Eerst worden de punten op de kaarten van een rij bij elkaar opgeteld. Van dat totaal worden 20 punten afgetrokken (de startkosten van een expeditie). Het kan voorkomen dat een rij een negatief puntentotaal heeft. Een rij zonder kaarten levert geen punten op en veroorzaakt ook geen expeditiekosten.
 • Als aan het begin van de rij 1,2 of 3 weddenschapskaarten liggen, wordt het positieve dan wel negatieve resultaat met 2,3 of 4 vermenigvuldigd.
 • Iedere rij, die uit tenminste 8 kaarten bestaat, levert naast de al berekende punten nog een extra bonus op van 20 punten. Eventuele weddenschapskaarten hebben geen effect op deze punten.
 • De speler die als alle rijen zijn opgeteld, de meeste punten heeft, wint het spel.


  Strategie

  De te volgen strategie is natuurlijk afhankelijk van de kaarten die je krijgt. Je kunt niet alleen maar wachten op expedities die zeker een positief saldo opleveren. Soms moet je eerder beginnen, met de kans dat het misgaat. Je kunt ook tijdelijk kaarten afleggen, die de tegenstander toch niet meer nodig heeft, om zodoende nieuwe kaarten van de stapel te trekken. In het verloop van het spel kun je dan de afgelegde kaarten weer terugnemen, totdat de tegenstander dit in de gaten heeft natuurlijk.

  Daarnaast is het zaak de waarde van een expeditie in de gaten te houden. Deze varieert tussen -80 en +156. Beide extremen zullen maar zeer zelden voorkomen. Een expeditie van ongeveer 75 punten is behoorlijk goed. Stel dat je 2 weddenschapskaarten bij deze expeditie gebruikt, zul je dus 45 punten aan kaarten neer moeten leggen als je er minder dan 6 neerlegt en dat is niet mogelijk. Als je echter 6 kaarten (of meer) kunt leggen, hoef je maar 38 punten te leggen om aan 74 punten te komen, bijvoorbeeld 1, 5, 6, 7, 9, 10. Je ziet dat je dus vrij veel hoge kaarten nodig hebt om zo hoog te scoren. Je kunt natuurlijk alles op alles zetten op één hele goede expeditie op te zetten, bijvoorbeeld met 3 weddenschapskaarten, maar de kans dat dat lukt is niet zo groot.

  Een ander aspect in het spel is het tempo. Het spel eindigt direct zodra de trekstapel leeg is. Het tempo van leegraken wordt door de spelers bepaald: trek je een kaart van de trekstapel of trek je van een van de andere stapels. Als je ziet dat je tegenstander 2 of misschien zelfs 3 expedities is begonnen, dan kost hem dat veel beurten om deze te completeren. Je kunt hem dan dwingen stappen over te slaan door uitsluitend kaarten van de trekstapel te trekken. Hij heeft dan niet veel tijd meer. Als je echter besluit tot deze stap, betekent het vaak dat je zelf geen nieuwe expeditie meer opstart en alleen nog punten scoort met het uitbreiden van bestaande expedities. Deze overweging moet dus niet te lichtzinnig worden genomen en zeker niet te vroeg in het spel.
  (bron: Spelmagazijn.nl)