Speel online Bordspellen op jijbent.nl
 

Spelregels oware:


Inleiding en doel van het spel

Oware is een Mancala-variant (een zogenaamd zaai-en-oogst spel). Oware wordt gespeeld (in diverse varianten) in Afrika, van Senegal tot Gabon. Op Jijbent.nl gebruiken we de universele internationale regels (Abapa-rules). Doel van het spel is om meer zaden dan je tegenstander te oogsten.

Startopstelling van het spel

De startopstelling van het spel is hieronder weergegeven. Elke speler heeft 6 bakjes en in elk bakje zit bij de start 4 zaden (er zijn in het totaal dus 48 zaden). De score van iedere speler wordt onder het bord weergegeven.


Zaaien

Om de beurt mogen de spelers zaden verplaatsten (zaaien). Een speler moet 1 van de bakjes van zijn kleur kiezen (met minimaal 1 zaad erin). Alle zaden van dat bakje worden verwijderd en worden tegen de klok in, één voor één in volgende bakjes geplaatst. In de onderstaande figuur zijn bij de eerste zet 4 zaden uit het nu lege bakje gezaaid. Als er meer dan 11 zaadjes in het bakje liggen, wordt bij het zaaien het bakje waaruit de zaadjes kwamen, overgeslagen.


Oogsten

Als na het zaaien het laatste zaadje is geplaatst in het bakje van de tegenstander waarna er in dat bakje 2 of 3 zaden liggen, dan worden al die zaden in dat bakje geslagen door de speler aan zet (oogsten). Als het bakje daarvoor (een na laatste zaadje gezaaid) ook twee of drie zaadjes bevat worden deze ook geslagen, enzovoort. Het aantal geoogste zaden wordt opgeteld bij de score van de speler aan zet (te zien onder het bord). Als een zet van een speler echter alle zaden in de bakjes van de tegenstander zou slaan, dan wordt geen enkele zaad geoogst en blijven ze op het bord. Als in de onderstaande figuur de lichtbruine speler de 4 zaden linksboven zou zaaien, dan worden de 2 enkele zaden van de tegenstander geoogst, het resultaat staat in de figuur eronder.Uitzondering

De bovenstaande uitzondering dat niet alle zaden van een tegenstander mogen worden geoogst, komt van het idee dat je altijd een zet moet spelen die de tegenstander in staat stelt om ook een zet te doen. Als alle bakjes van de tegenstander leeg zijn, moet de speler aan zet een zet doen (indien mogelijk), waarbij er minimaal één zaadje in één van de bakjes van de tegenstander komt te liggen.

Het einde van het spel

Als een speler meer dan de helft van de zaden heeft (25 of meer), dan kan de tegenspeler niet meer winnen, daarom is op dat moment het spel afgelopen. Verder is het spel afgelopen als na een zet van een speler, er geen zet mogelijk is van de tegenstander (hij dus geen zaden meer heeft). De speler die aan de beurt was, krijgt alle zaden nog in zijn eigen bakjes bij zijn score opgeteld. Als er een oneindige cyclus van zetten komt en beide spelers minimaal 1 zaad aan de eigen kant heeft, dan worden de resterende zaden verdeeld en krijgen de spelers de zaden die in de eigen bakjes liggen (een oneindige cyclus wordt aangenomen als dezelfde stelling weer op het bord verschijnt). De speler die nu de meeste zaden heeft, heeft gewonnen. Omdat er 48 zaden in het spel zijn, is gelijkspel mogelijk.