Speel online Bordspellen op jijbent.nl
 

Spelregels Qin:Inleiding en doel van het spel

Qin is een spel van Reiner Knizia. China, meer dan 2000 jaar geleden: het tijdperk van de Strijdende Staten. Trek het achterland van China in, sticht provincies en lijf afgelegen dorpen in en voeg deze toe aan je rij. Bouw indrukwekkende pagodes om je gezag te bevestigen. Degene die als eerste al zijn pagodes heeft gebouwd, wint het spel. Maar wees op je hoede... je tegenstander zal proberen jouw dorpen en provincies te veroveren en jouw pagodes te vervangen. Plan je strategie, verover provincies en luid het tijdperk van de glorieuze Qin dynastie in met het bouwen van je laatste pagode!

Beide spelers krijgen 24 pagodes in de eigen kleur, wit of zwart.
24 witte pagodes24 zwarte pagodes

Verder krijgt elke speler 3 tegels random uit een totaal van 72. Een tegel bestaat uit 2 provincievelden, er bestaan 6 verschillende tegels.
12x12x12x
12x12x12x

Hieronder staat de startopstelling. Het blauwe, gele en rode veld zijn de startvelden van de provincies, de donkergroene velden zijn de dorpen en de rest is gras.


Het spelverloop

De spelers zijn om en om aan de beurt. Bij een beurt moet een speler één tegel uit zijn voorraad spelen en op het speelbord leggen.
- Tegels mogen alleen op grasvelden worden gelegd (niet op provincie- of dorpvelden).
- De tegel moet met minstens 1 deel grenzen aan een reeds bestaand provincieveld van een willekeurige kleur (in de hoek raken is niet grenzen!).
- Je mag een tegel roteren: dit doe je door op de tegel te klikken. Het plaatsen van een tegel leidt meestal tot een aantal acties die door Jijbent.nl worden uitgevoerd. Hieronder staan deze beschreven.

1. Provincie stichten

Door het plaatsen van een tegel kan een nieuwe provincie worden gesticht. Een provincie is een gebied van twee of meer aangrenzende tegels in dezelfde kleur. Wanneer dat gebeurt, wordt één pagode van de speler die de tegel plaatst op deze provincie geplaatst.


2. Provincie uitbreiden

Een provincie wordt uitgebreid wanneer er een (deel van een) tegel van dezelfde kleur naast de provincie wordt gelegd.

3. Grote provincie maken

Zodra een provincie uit vijf of meer velden bestaat, dan is dat een grote provincie. De speler die deze provincie controleert (met al 1 pagode), krijgt een dubbele pagode op deze provincie. Grote provincies kunnen nog steeds groeien, maar het aantal dubbele pagodes blijft beperkt tot 1.


4.Dorp bezetten

Als na het plaatsen van een tegel een (grote) provincie met minstens 1 veld aan een onbezet dorp grenst, dan bezet de speler die deze provincie controleert, het dorp. Er wordt 1 pagode in zijn kleur geplaatst op het dorp.


5. Dorp veroveren

Als een speler in totaal meer pagodes heeft in de (grote) provincies die grenzen aan een dorp dan de speler die dit dorp controleert, verovert hij het dorp. Er wordt dan een pagode in zijn kleur op het dorp geplaatst en de reeds aanwezige pagode gaat terug naar zijn tegenstander.
- Een dubbele pagode telt als 2 pagodes bij het bepalen van een meerderheid.
- De pagode in het dorp telt niet mee!

6. Provincies overnemen en samenvoegen

Door het plaatsen van een tegel kunnen 2 afzonderlijke provincies van dezelfde kleur worden samengevoegd tot een grote provincie. De speler die het totaal het grootste aantal provincievelden controleerde in de samen te voegen provincies, neemt bezit van deze nieuwe provincie (het aantal velden op de tegel die net is gelegd, telt niet mee). Verdreven pagodes gaan terug naar hun eigenaar. - Het is niet toegestaan om provincies van verschillende eigenaren samen te voegen die even groot zijn (omdat niet kan worden bepaald wie deze provincie controleert). - Grote provincies zijn beschermd: deze kunnen nooit worden overgenomen door een andere provincie. Het is wel toegestaan dat een grote provincie 1 of meer andere provincies die kleiner zijn dan vijf velden overneemt.

Einde van het spel

Het spel is direct afgelopen als een speler zijn laatste pagode op het bord plaatst. Deze speler wint het spel. Het spel is ook afgelopen als beide spelers geen tegels meer in de hand hebben of er geen tegel meer geplaatst kan worden op het veld. In dat geval wint de speler met de meest pagodes op het bord.