Speel online Bordspellen op jijbent.nl
 

Spelregels Sudoku:
Het spelidee en doel van het spel

Het speelbord toont negen rijen, negen kolommen en negen blokken. Elke rij, elke kolom en elk blok bestaat uit uit negen vakken, waar de spelers getallen kunnen plaatsen. In elk van deze rijen, kolommen en blokkken mag elk getal niet meer dan 1 keer voorkomen. De spelers leggen om de beurt getallen op het speelbord en scoren punten voor het aantal getallen dat al in de betreffende rij, de kolom en het blok ligt. De spelers met de meeste punten aan het eind van het spel, wint.

Start van het spel en speelbeurten

Jijbent.nl legt negen getallen (van 1 tot en met 9) willekeurig op het bord, maar zodanig dat in elke rij in elke kolom en in elk blok precies 1 getal ligt. Verder zijn er 72 getallen in het spel (acht maal de getallen 1 tot en met 9). Elke speler krijgt aan het begin van het spel willekeurig 1 van deze getallen. Dit getal ziet de tegenstander niet. Hieronder staat een voorbeeld start opstelling.


Het spelverloop

De speler die aan de beurt is, moet zijn getal neerleggen op een leeg veld van het speelbord. Hij moet daarbij de Sudoku-regels respecteren (zie hieronder). Zijn gescoorde punten worden vervolgens geteld en hij krijgt willekeurig een nieuw getal toegewezen uit de resterende getallen (indien aanwezig), daarna is de volgende speler aan de beurt

Sudoku-regels

Elk getal mag in elke rij, elke kolom en elk blok niet meer dan 1 keer voorkomen! Als een speler een getal neerlegt en daarbij deze regels overtreedt, krijgt hij/zij geen punten en gaat de beurt naar de volgende speler. Hij/zij krijgt verder een nieuw willekeurig getal uit de resterende getallen. Het getal dat verkeerd is neergelegd, wordt niet geplaatst en verdwijnt uit het spel.

Score bepalen

Als een speler zijn getal heeft neergelegd volgens de Sudoku-regels wordt zijn/haar score bepaald. De score is het aantal getallen wat al ligt in hetzelfde blok. Daarbij wordt opgeteld het aantal getallen dat buiten dit blok in dezelfde rij en dezelfde kolom ligt. Het zojuist neergelegde getal telt niet mee. Deze score wordt opgeteld bij zijn/haar al behaalde score.

Het einde van het spel

Het spel is afgelopen als de speler die aan de beurt is niet meer een geldige zet kan doen (Jijbent.nl detecteert dit automatisch). Het spel eindigt ook als er geen getallen meer aanwezig zijn waaruit de spelers een nieuw getal kunnen trekken (dat is het eind van beurt 36). De speler met de meeste aantal punten heeft Sudoku gewonnen.