Speel online Bordspellen op jijbent.nl
 

Spelregels Tweeeet:


Inleiding en doel van het spel

Het is voorjaar en je vogelpaartje staat aan het begin van de trek naar het broedgebied. Onderweg eten zij bessen, bramen, rupsen en kevers om energie op te doen. Maar vliegen van bos naar bos kost energie. Het doel van het spel is om met je vogelpaar te overleven en met de meeste energie het broedgebied te bereiken.
   

Begin van het spel

Alle 4 de vogels beginnen op hetzelfde startvak, met ernaast links en rechts 3 gras vakken. Daarboven zie je 4 rijen van 9 landschap vakken met elk, random verdeeld, 2 water vakken, 4 gras vakken en 3 bos vakken met verschillende voedselsoorten (bes, braam, rups of kever). Zie het plaatje hieronder voor een mogelijke startopstelling.


Het Roodborst mannetje begint op de start vak en heeft bij aanvang 6 energiepunten. Daarna begint het Blauwborst mannetje (energie: 7), dan het Roodborst vrouwtje (energie: 8) en als laatste het Blauwborst vrouwtje (energie: 9). Vervolgens zijn de vogels om en om aan de beurt in dezelfde volgorde als hierboven. Zie een voorbeeld hieronder na de eerste 4 zetten.


Van bos naar bos

Je vogel eet het voedsel in het bosvak waar je landt en krijgt de waarde daarvan toegevoegd aan zín energieniveau. Maar het aantal vakken dat je beweegt, is je energieverlies en wordt afgetrokken van je energieniveau. Voorbeeld: je vliegt 4 stappen naar een bos met een kever. Dan verlies je 4 energie en win je 5 (de kever). Je energieniveau gaat dus 1 omhoog. Het bos dat je verlaat blijft leeg achter (donkergroen, zonder voedsel).

Hieronder staan de voedselsoorten met energiewaardes.
Bes, energiewaarde: 2
Braam, energiewaarde: 3
Rups, energiewaarde: 4
Kever, energiewaarde: 5


Vliegregels:
  • Je kan door alle vakken heen vliegen, behalve vakken met water, voedsel, een nest of een vogel.
  • In elke zet moet je naar een bos met voedsel toe, of naar een broedplaats (een nest, indien in beeld).
  • Zodra een vogel op een nest zit, vliegt deze vogel niet meer (slaat dus z'n beurten over).
  • Je mannetje en vrouwtje moeten naar hetzelfde nest vliegen.
  • Je kan niet onder de 0 energie komen. Voorbeeld: als je energieniveau 6 is, dan kun je maximaal 6 stappen vliegen.
  • Als alle paden naar voedsel of mogelijk nestvak (niet gelimiteerd door je energieniveau) door andere vogels geblokkeerd worden, dan sla je de beurt over (passen).

Nieuw landschap

Ligt aan het einde van je zet de voorste landschap rij 3 of minder vakken van je vogel weg, dan worden zoveel nieuwe rijen geplaatst als nodig totdat je vogel 4 vakken vooruit kan kijken. Alle andere vogels zien deze nieuwe rijen ook, dus beide spelers zien altijd hetzelfde landschap. Ook hier heeft elke rij van 9 landschap vakken random 2 water vakken, 4 gras vakken en 3 bos vakken met elk 1 voedselsoort. (Uitzondering: Als het water een barrière van links naar rechts vormt, wordt opnieuw een rij van 9 vakken geloot.)
Zodra 18 landschap rijen zijn geplaatst (4 rijen bij de start en later 14), wordt de broedplaatsenrij geplaatst, welke bestaat uit 5 nestvakken. Het zicht achteruit (naar onder in beeldscherm) is ook 4 vakken ver, en naar de onzichtbare geworden rijen kan je nooit meer terugvliegen.

Het einde van het spel

Als je niet genoeg energie hebt om voedsel of een broedplaats te bereiken (of als je vogel compleet is omsloten door een waterbarrière), sterft je vogel en verlies je het spel. Wanneer alle vogels een nest bereikt hebben, wint het vogelpaartje met het hoogste totale energieniveau (je beide vogels bij elkaar geteld). Als beide vogelpaartjes evenveel energie hebben, is het gelijkspel.Tweeeet is een spel van Corné van Moorsel: Cwali.