Speel online Bordspellen op jijbent.nl
 

Spelregels woordenmix:

Doel van het spel

Woordenmix wordt op Jijbent.nl gespeeld met 2 spelers op een bord van 15x15. In elke beurt krijgen beide spelers dezelfde 15 letters (die letters zijn willekeurig gepakt uit alle letters die in het spel aanwezig zijn). Met deze 15 letters moet je proberen om zoveel mogelijk punten te scoren. Je mag in je beurt meerdere woorden maken zolang alle letters die worden geplaatst maar horizontaal of verticaal met elkaar verbonden zijn. Je krijgt een bonus van 15 punten als je alle letters gebruikt in een beurt. Na 10 beurten van beide spelers stopt het spel.

Score, Letters, letterwaarde en bonussen

Elke letter in het spel heeft zijn eigen waarde. Die kun je zien naast de letter. In het algemeen is het zo dat letters die vaker voorkomen en makkelijker te gebruiken zijn in woorden minder punten waard zijn. Moeilijke letters zoals de Q en de X zijn 7 punten waard en makkelijke letters zoals de A en de N zijn 1 punt waard. Als een letter 2x wordt gebruikt in 2 woorden dan telt die letterscore 2x mee.

De letter Y in het spel mag zowel voor Y worden gebruikt als voor IJ (maar niet andersom). Er zijn in totaal 102 letters in het spel waaruit de 15 letters voor je beurt willekeurig zijn gekozen. Naast de letters zijn er twee blanke stenen in het spel (de letterwaarde hiervan is nul). Hiervoor mag altijd worden gekozen welke letter daarvoor wordt gebruikt. Als er twee woorden zijn die gebruik maken van dezelfde blanke steen, dan mag de gekozen letter per woord verschillen.

De volgende letters zitten in het spel:
a (7x), b (3x), c (2x), d (6x), e (16x), f (2x), g(4x), h (4x), i (5x), j (2x), k (3x), l (3x), m (3x), n (8x), o (5x), p (2x), q (1x), r (6x), s (4x), t(5x), u (3x), v (3x), w (2x), x (1x), y (1x), z (1x), blank (2x)

Begin van het spel

Elke beurt begint met een leeg bord en in die beurt krijgen beide spelers 15 letters uit een voorraad van 104 letters.


Leggen van woorden

Elke beurt mogen de spelers woorden leggen. Woorden/letters die je legt, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Een woord loopt verticaal (boven naar onder) of horizontaal (links naar rechts). Diagonaal is niet toegestaan.
 • Je mag alleen geldige woorden leggen.
 • Je mag meerdere woorden leggen, maar alle woorden moeten met elkaar verbonden zijn (horizontaal of verticaal).
 • Geldige woorden worden getoetst aan de database van Jijbent.nl met circa 355.000 woorden. Daar zullen misschien niet alle geldige woorden in staan, maar iedereen heeft wel met dezelfde woorden te maken.
Hieronder zie je een voorbeeld waarbij in één beurt meerdere woorden zijn gevormd. Als beide spelers met dezelfde letters aan de beurt zijn geweest, krijgen beide spelers nieuwe letters (15 willekeurig gekozen uit de 104 mogelijkheden) die voor beide spelers hetzelfde zijn.


Toegestane woorden

Alleen woorden die in de database staan worden toegestaan. Echter het is gebleken dat de database niet alle woorden kent en er ook woorden in staan die helaas niet (meer) correct zijn. Je kunt deze woorden melden op het woordenmix/woordspel forum onder de al voorgedrukte kopjes "Betekenis en eventueel verwijdering van woorden HIER melden." of "nieuwe woorden HIER melden". De betreffende admins zullen dan het betreffende woord opzoeken en indien nodig toevoegen of verwijderen.

In principe komen alle geldige Nederlandse woorden voor in onze database. Woorden die in ieder geval niet voorkomen zijn:
 • Eigennamen (Jan, Piet, Klaas), uitgezonderd zijn geografische namen (en afleidingen daarvan) in Nederland.
 • Afkortingen (drs, mr, cd, aids, gsm, radar, co). Er zijn vijf soorten afkortingen: echte afkortingen, initiaalwoorden, letterwoorden, symbolen en verkortingen. Ook afgeleiden van afkortingen zijn niet toegestaan, b.v. radarbeeld, radarnet.
 • Woorden zonder klinkerteken (met een aantal uitzonderingen, zie hieronder).
 • Namen van instellingen, bedrijven of verenigingen (KLM, Ajax, NAVO).
 • Namen van produkten (Becel, Knorr).
 • Vloeken (ter beoordeling Jijbent.nl).
Jijbent.nl gebruikt als enige formele hoofdbron van Dale 15e druk. Omdat de letterverzameling van woordenmix niet voorziet in uitspraaktekens als accent, trema, umlaut, cedille, tilde en ook niet in spellingstekens als samentrekkings-, koppel- of weglatingsteken (apostrof), worden zij verwaarloosd (weggelaten). De woorden café, mee-eten, reünie staan dus als cafe, meeeten en reunie in de woordenlijst.

Met ingang van 11-04-2007 worden alleen die samengestelde (werk)woorden die VD15 zelf aangeeft toegestaan. Verder zijn woorden die in het lichtgrijs zijn afgedrukt in de Van Dale ook niet toegestaan (dit zijn ongebruikelijke of onwaarschijnlijke vormen).

Uitzondering op de regel dat woorden zonder klinkerteken niet zijn toegestaan zijn woorden die 'tussenw.' als woordsoortvermelding hebben of waarbij een betekenisverklaring begint met 'klanknabootsing van': dus wel toegelaten zijn: br, brr, hm, ks, kst, mmm, pf, pst, rrrt, sst, zzz (Bron: Van Dale Scrabblewoordenlijst, 2e druk).

Alleen die persoonsnamen zijn toegelaten die als lemma (trefwoord) terug te vinden zijn in VD15 (Bijvoorbeeld: --> boer), of die afgeleid zijn van een beroep. (Bijvoorbeeld: --> schilder --> werkwoord --> schilderen). Dus geen kreuner, want dat is geen lemma en ook is kreunen geen beroep. Verder worden alle vervoegingen van werkwoorden toegevoegd. B.v. van pakken: pak, pakke, pakken, pakkend, pakkende, pakkenden, pakt, pakte, pakten, gepak, gepakt gepakte, gepakten. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:
 • Voor onovergankelijke werkwoorden kunnen ge.....te (de); ge.....ten (den) niet vervoegd worden.
 • Ge+Stam (gepak), geldt niet voor werkwoorden die met een voorvoegsel beginnen (zoals bedriegen en gedogen) en ook niet bij werkwoorden met als eerste lid een bijwoord of adjectief (zoals toegeven, weglopen, opendoen). Verder geldt het niet voor de werkwoorden zijn en hebben.
Niet toegestaan zijn woorden die bestaan uit één letter, alsmede woorden waarin een letter voorkomt die onmiddellijk wordt voorafgegaan door een liggend streepje of een apostrof of niets en onmiddellijk wordt gevolgd door een liggend streepje of een apostrof of niets. Zoals x-as, u-bocht of o-benen.

Alle geldige 2 en 3 letter woorden uit woordenmix kunnen hier worden gevonden.
Meer verduidelijking over de geldige woorden en hoe je woorden kunt aanvragen, kan je hier vinden.

Einde van het spel

Het spel is afgelopen als beide spelers 10 keer hebben gespeeld. De speler met de meeste punten opgeteld over 10 beurten heeft gewonnen.